Wat heeft Sofie nodig

Bij Sofie is een intensieve behandeling nodig bestaande uit chemotherapie, een operatie, een hoge dosis chemo met stamcelteruggave, bestraling en een immunotherapie (van minstens 6 maanden) in Philadelphia (VS). Onder het kopje ‘blog’ kun je precies lezen waar in het behandelplan Sofie zich nu bevindt.

Deze nieuwe Amerikaanse therapie werkt met een ‘antilichaam’ dat neuroblastoomcellen herkent. De stof plakt aan de kankercellen als een soort herkenningsvlag. Daardoor herkent het afweersysteem de tumorcel en ruimt deze op.
Eerder waren al studies gedaan met dezelfde antistoffen. Die studies lieten nooit overtuigend betere genezing zien. In deze meest recente Amerikaanse studie hebben de onderzoekers de afweerstof echter gecombineerd. Dat deden ze met twee stoffen die het afweersysteem een extra stimulans geven na herkenning van de ‘gevlagde’ tumorcellen. Een goede gedachte: in de groep patiënten die deze combinatie van middelen kregen genas 20% meer dan in de groep die geen van deze middelen kregen.
De resultaten zijn in 2011 naar buiten gebracht. De therapie is zo succesvol dat internationale specialisten op het gebied van neuroblastoom vorig najaar besloten dat deze voortaan voor alle patiënten met uitgezaaid neuroblastoom onderdeel moet uitmaken van de standaard behandeling.
De zorgverzekeraars in Nederland werken over het algemeen mee aan de medische kosten voor de therapie! De aanvraag voor de behandeling voor Sofie ligt op dit moment bij de verzekeraar. Kosten voor huisvesting, vervoer en levensonderhoud komen echter voor eigen rekening.

Behandeling in Europa of Nederland
Het is nog onduidelijk wanneer deze behandeling in Europa of Nederland gegeven kan worden. Op dit moment zijn er nog drie hindernissen die dit in de weg staan:
– Er is geen Europese studie met de in de VS gebruikte antilichamen
– De Europese instantie die geneesmiddelen toetst heeft de stoffen nog niet goedgekeurd
– Er is nog geen farmaceut die één van de stoffen op de markt brengt.